select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos

2020/06/05 - Lietuvos energetikos institutas skelbia priėmimo į doktorantūros studijas atvirą konkursą energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptyse
Lietuvos energetikos institutas skelbia priėmimo konkursą į valstybės finansuojamas nuolatinės formos doktorantūros studijas energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptyse.


Priėmimo į doktorantūrą tematikos ir sąlygos

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:
  • Prašymą , kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėlio kopijas*. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje (išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt/ );
  • gyvenimo aprašymą;
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika (jei kandidatuojama į dvi tematikas turi būti pateikiami du atskiri moksliniai referatai);
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • kitus svarbius dokumentus (dokumentą, įrodantį anglų kalbos mokėjimo lygį (rekomenduotina), kursų baigimo pažymėjimų kopijas, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus ir pan.).
*Kandidai, kurie iki dokumentų į doktorantūrą priėmimo pabaigos nebus gavę magistro diplomo (dėl karantino situacijos), vietoje jo turi pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos su magistro studijų dalykų įvertinimais, o diplomo kopiją pristatyti pasirašant studijų sutartį.


Pagrindinio priėmimo į doktorantūros studijas datos:

Eil.
Nr.
Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
1. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2020 m. birželio 8 – 22 d.:
I-IV – 8.00-16.30 val.
V – 8.00-15.00  val.
2020 m. birželio 23 d.:
8.00 – 10.00 val.
2. Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais 2020 m. birželio 25, 26 ir 29 d.
3. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus 2020 m. birželio 29 d. nuo 16.00 val.
4. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas 2020 m. birželio 30 d., 8.00–10.00 val.
5. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2020 m. birželio 30 d., 11.00 val.
6. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus priėmimo 2020 m. birželio 30 d., 13.00 val.
7. Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2020 m. liepos 2 d., 8.00–16.30 val.
2020 m. liepos 3 d., 9.00–12.00 val.

Adresas dokumentams teikti:

Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3, AK-233 kab.
44403 Kaunas.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti:
Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė, tel. +370 37 401 809,
e.p.Jolanta.Kazakeviciene.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2020. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113