select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Apie LEI
Įstatai
Veikla, vizija, misija ir tikslai
Istorija
Strateginiai planai
Finansinės ir veiklos ataskaitos
Akademinės etikos kodeksas
Patentai
Sertifikatai
Asociacijos ir technologinės platformos
Administracija
Struktūra
Mokslo taryba
Priežiūros taryba
Darbo taryba
Darbuotojai
Trumpas filmas apie LEI
Kaip mus rasti
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
   spausdinti

Apie LEI / Darbuotojai

Administravimo padalinys (01)
Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Degimo procesų laboratorija (13)
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Hidrologijos laboratorija (33)
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Plazminių technologijų laboratorija (15)
Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Ūkio padalinys (03)
Vandenilio energetikos technologijų centras (18)

Administravimo padalinys (01)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 • Direkcija  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Sigitas Rimkevičius  direktorius  204-AK  401924  Sigitas.Rimkevicius
 Rimantas Bakas  direktoriaus pavaduotojas  443-AK  401930  Rimantas.Bakas
 Andrius Tamošiūnas  direktoriaus pavaduotojas  232-AK  401999  Andrius.Tamosiunas
 Rolandas Urbonas  direktoriaus pavaduotojas  406-AK  401832  Rolandas.Urbonas
 Daiva Šiaučiūnienė  kokybės sistemos vadovė  228-AK  401808  Daiva.Siauciuniene
 • Vidaus audito tarnyba  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Rita Polianskienė  vidaus audito tarnybos vadovė  207-AK  401803  Rita.Polianskiene
 • Raštinė, archyvas  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Rūta Vaškienė  administratorė-referentė  201-AK  401805  rastine
 Zita Cvilikienė  vadybininkė  402-AK  401828  Zita.Cvilikiene
 Simonas Mikalauskis  viešųjų ryšių specialistas  403-AK  401826  Simonas.Mikalauskis
 Adomas Minkevičius  viešųjų ryšių specialistas  401-AK  401829  Adomas.Minkevicius
 Aistė Stragienė  MTEPIPS rinkodaros paslaugų specialistė ir archyvarė  218-AK  401811  Aiste.Stragiene
 Alina Varnaitė  inžinierė  405-AK  401835  Alina.Varnaite
 • Buhalterija  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Irena Dundulienė  vyriausioji buhalterė  235-AK  401807  Irena.Dunduliene
 Danutė Janušauskienė  vyriaus. buh. pavaduotoja  239-AK  401806  Danute.Janusauskiene
 Aušra Drūtienė  vyresn. buhalterė  215-AK  401989  Ausra.Drutiene
 Ilona Kieliuvienė  buhalterė  239-AK  401806  Ilona.Kieliuviene
 Violeta Plikšnienė  ekonomistė  234-AK  401831  Violeta.Pliksniene
 Birutė Prikšaitienė  buhalterė  229-AK  401817  Birute.Priksaitiene
 Violeta Pšilenskienė  buhalterė  239-AK  401806  Violeta.Psilenskiene
 Asta Šimkonienė  vyr. buhalterė  229-AK  401817  Asta.Simkoniene
 Rima Žigutienė  vyr. buhalterė  213-AK  401818  Rima.Zigutiene
 • Personalo skyrius, doktorantūra, teisininkai  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Svetlana Petraitienė  personalo skyriaus vadovė  217-AK  401815  Svetlana.Petraitiene
 Indrė Kaščionienė  personalo skyriaus darbuotoja  216-AK  401816  Indre.Kascioniene
 Jolanta Kazakevičienė  studijų administratorė  233-AK  401809  Jolanta.Kazakeviciene
 Neringa Mažutaitė  teisininkė  405/1-AK  401823  Neringa.Mazutaite
 • Informacinių technologijų skyrius  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 IT servisas    104-AK  401854  it
 • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius (MTEPIPS)  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Rimantas Levinskas  MTEPIPS vadovas  208-AK  401804  Rimantas.Levinskas
 Mindaugas Milieška  MTEPIPS technologijų ir paslaugų perdavimo vadybininkas  109-LK  401895  Mindaugas.Milieska
 Aistė Stragienė  MTEPIPS rinkodaros paslaugų specialistė ir archyvarė  218-AK  401811  Aiste.Stragiene
 • Kita  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 .......... ...........  rūmų budintis  101-AK  401814  
  Konferecijų salė  MTEPIPS  330-AK  401848  


Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Algirdas Kaliatka  l.e.p. vadovas (vyriaus. m. d.)  223-AK  401903  Algirdas.Kaliatka
 Robertas Alzbutas  v. m. d.  317-AK  401945  Robertas.Alzbutas
 Juozas Augutis  vyriaus. m. d.  315-AK  401973  Juozas.Augutis
 Egidijus Babilas  v. m. d.  105-AK  401914  Egidijus.Babilas
 Simona Breidokaitė  laborantė  253-AK  401941  Simona.Breidokaite
 Gintautas Dundulis  v. m. d.  434-AK  401918  Gintautas.Dundulis
 Stasys Gasiūnas  v. m. d.  17-BRK  401921  Stasys.Gasiunas
 Audrius Graževičius  j. m. d.  255-AK  401922  Audrius.Grazevicius
 Tomas Iešmantas  m. d.  317-AK  401945  Tomas.Iesmantas
 Remigijus Janulionis  j. m. d.  434-AK  401918  Remigijus.Janulionis
 Justina Jaseliūnaitė  inžinierė  15-BRK    Justina.Jaseliunaite
 Tomas Kačegavičius  j. m. d.  250-AK  401833  Tomas.Kacegavicius
 Tadas Kaliatka  vyriaus. m. d.  415-AK  401911  Tadas.Kaliatka
 Ričardas Krikštolaitis  v. m. d.  316-AK  401938  Ricardas.Krikstolaitis
 Linas Liaudanskas  IT inžinierius  55-BRK  401925  Linas.Liaudanskas
 Linas Martišauskas  v. m. d.  316-AK  401938  Linas.Martisauskas
 Raimondas Pabarčius  v. m. d.  407-AK  401919  Raimondas.Pabarcius
 Mantas Povilaitis  vyriaus. m. d.  254-AK  401920  Mantas.Povilaitis
 Andrius Slavickas  j. m. d.  254-AK  401920  Andrius.Slavickas
 Gediminas Stankūnas  vyriaus. m. d.  249-AK  401972  Gediminas.Stankunas
 Inga Šarūnienė  v. m. d.  314-AK  401948  Inga.Saruniene
 Marijus Šeporaitis  v. m. d.  17-BRK  401921  Marijus.Seporaitis
 Marija Tamoševičiūtė  administratorė-referentė  319-AK  401927  Marija.Tamoseviciute
 Andrius Tidikas  m. d.  253-AK  401941  Andrius.Tidikas
 Aurimas Tonkūnas  v. m. d.  224-AK  401856  Aurimas.Tonkunas
 Egidijus Urbonavičius  vyriaus. m. d.  105-AK  401914  Egidijus.Urbonavicius
 Mindaugas Vaišnoras  v. m. d.  414-AK  401954  Mindaugas.Vaisnoras
 Mindaugas Valinčius  v. m. d.  255-AK  401922  Mindaugas.Valincius
 Virginijus Vileiniškis  v. m. d.  251-AK  401928  Virginijus.Vileiniskis


Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Povilas Poškas  vadovas (vyriaus. m. d.)  62-BRK  401891  Povilas.Poskas
 Gytis Bartkus  m. d.  78-BRK  401902  Gytis.Bartkus
 Gražvydas Būdvytis  inžinierius  65-BRK  401882  Grazvydas.Budvytis
 Tomas Dabašinskas  tekintojas  79-BRK  401985  
 Valantinas Dabašinskas  šaltkalvis  77-BRK  401884  
 Dalia Grigaliūnienė  v. m. d.  53-BRK  401992  Dalia.Grigaliuniene
 Jurgis Jankauskas  j. m. d.  78-BRK  401902  Jurgis.Jankauskas
 Darius Justinavičius  m. d.  64-BRK  401886  Darius.Justinavicius
 Raimondas Kilda  v. m. d.  53-BRK  401992  Raimondas.Kilda
 Vladislavas Kulkovas  doktorantas  65-BRK  401882  Vladislavas.Kulkovas
 Ernestas Narkūnas  v. m. d.  54-BRK  401890  Ernestas.Narkunas
 Asta Narkūnienė  v. m. d.  64-BRK  401886  Asta.Narkuniene
 Gintautas Poškas  v. m. d.  61-BRK  401883  Gintautas.Poskas
 Robertas Poškas  vyriaus. m.d.  52-BRK  401893  Robertas.Poskas
 Kęstutis Račkaitis  Spec.  61-BRK  401883  Kestutis.Rackaitis
 Valdas Ragaišis  v. m. d.  58-BRK  401889  Valdas.Ragaisis
 Arūnas Sirvydas  v. m. d.  60-BRK  401888  Arunas.Sirvydas
 Sigita Subačiūtė  Projektų administratorė  63-BRK  401887  Sigita.Subaciute
 Audrius Šimonis  v. m. d.  78-BRK  401902  Audrius.Simonis
 Vytautas Šimonis  v. m. d.  60-BRK  401888  Vytautas.Simonis
 Artūras Šmaižys  vyriaus. m.d.  54-BRK  401890  Arturas.Smaizys
 Renoldas Zujus  j. m. d.  51-BRK  401892  Renoldas.Zujus


Degimo procesų laboratorija (13)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Nerijus Striūgas  vadovas (vyriaus. m. d.)  101-LK  401877  Nerijus.Striugas
 Algimantas Benevičius  inžinierius  104-LK  401881  Algimantas.Benevicius
 Jenifar Shaileshbhai Christian  Specialistė      Jenifar.Christian
 Justas Eimontas  Chemijos specialistas      Justas.Eimontas
 Vidmantas Jauniškis  inžinierius  049-LK  401878  
 Aurimas Lisauskas  m. d.  103-LK  401932  Aurimas.Lisauskas
 Rolandas Paulauskas  v. m. d.  105-LK  401830  Rolandas.Paulauskas
 Vladimir Romašev  inžinierius  049-LK  401878  
 Marius Sadeckas  doktorantas      Marius.Sadeckas
 Edita Sinkevičienė  referentė  104-LK  401881  Edita.Sinkeviciene
 Saulius Skačkauskas  inžinierius  104-LK  401881  Saulius.Skackauskas
 Raminta Skvorčinskienė  m. d.  104-LK  401881  Raminta.Skvorcinskiene
 Lina Vorotinskienė  dokt. + j. m. d.  104-LK  401881  Lina.Vorotinskiene
 Kęstutis Zakarauskas  m. d.  105-LK  401830  Kestutis.Zakarauskas


Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Arvydas Galinis  vadovas (vyriaus. m. d.)  326-AK  401957  Arvydas.Galinis
 Irena Alėbaitė  j. m. d.  325-AK  401950  Irena.Alebaite
 Karolis Andriuškevičius  stažuotojas-v.m.d.      
 Viktorija Bobinaitė  v. m. d.  310-AK  401956  Viktorija.Bobinaite
 Mindaugas Česnavičius  doktorantas + j.m.d.      Mindaugas.Cesnavicius
 Ramūnas Gatautis  m. d.  307-AK  401949  Ramunas.Gatautis
 Inga Konstantinavičiūtė  v. m. d.  309-AK  401952  Inga.Konstantinaviciute
 Vidas Lekavičius  v. m. d.  311-AK  401986  Vidas.Lekavicius
 Povilas Mačiulis  doktorantas  309-AK  401952  Povilas.Maciulis
 Vaclovas Miškinis  vyriaus. m. d.  308-AK  401959  Vaclovas.Miskinis
 Lina Murauskaitė  m. d.  410-AK  401934  Lina.Murauskaite
 Eimantas Neniškis  dokt. + j. m. d.  325-AK  401950  Eimantas.Neniskis
 Egidijus Norvaiša  m. d.  312-AK  401955  Egidijus.Norvaisa
 Aušra Pažėraitė  m. d.  306-AK  401953  Ausra.Pazeraite
 Gintarė Stankūnienė  doktorantė      Gintare.Stankuniene
 Dalia Štreimikienė  vyriaus. m. d.  419-AK  401958  Dalia.Streimikiene
 Andrius Zuoza  doktorantas      Andrius.Zuoza


Hidrologijos laboratorija (33)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Jūratė Kriaučiūnienė  vadovė (vyriaus. m. d.)  426-AK  401962  Jurate.Kriauciuniene
 Gintaras Adžgauskas  dokt. + j. m. d.  422-AK  401968  Gintaras.Adzgauskas
 Vytautas Akstinas  j. m. d.  421-AK  401967  Vytautas.Akstinas
 Valdas Irbinskas  j. m. d.  429-AK  401970  Valdas.Irbinskas
 Darius Jakimavičius  v. m. d.  417-AK  401965  Darius.Jakimavicius
 Aldona Jurgelėnaitė  m. d.  416-AK  401964  Aldona.Jurgelenaite
 Diana Meilutytė-Lukauskienė  v. m. d.  418-AK  401981  Diana.Meilutyte-Lukauskiene
 Serhii Nazarenko  doktorantas  412-AK    Serhii.Nazarenko
 Diana Šarauskienė  v. m. d.  425-AK  401969  Diana.Sarauskiene
 Aldona Tomkevičienė  j. m. d.  413-AK  401963  Aldona.Tomkeviciene


Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Stasė-Irena Lukošiūtė  vadovė (v. m. d.)  137-LK  401908  Stase.Irena.Lukosiute
 Arūnas Baltušnikas  v. m. d.  136-LK  401906  Arunas.Baltusnikas
 Gintaras Denafas  vyriaus. m. d.  314-LK    Gintaras.Denafas
 Vilija Grigalevičienė  spec.  136-LK  401906  Vilija.Grigaleviciene
 Albertas Grybėnas  v. m. d.  136-LK  401906  Albertas.Grybenas
 Virginijus Kazlauskas  technikas  029-LK  401915  
 Rita Kriūkienė   m. d.  134-LK  401907  Rita.Kriukiene
 Rimantas Levinskas  v. m. d.  208-AK  401804  Rimantas.Levinskas
 Vidas Makarevičius  v. m. d.  135-LK  401907  Vidas.Makarevicius
 Inna Pitak  doktorantė  314-LK    Inna.Pitak
  ................        
  Medžiagų bandymų sektorius        
 Jūratė Čėsnienė  sektoriaus vadovė (v.m.d.)  311-LK  401912  Jurate.Cesniene
 Regina Kalpokaitė Dičkuvienė  v. m. d.  316-LK  401984  Regina.Kalpokaite-Dickuviene
 Algis Makštys  kokybės kontrolės chemikas  315-LK  401910  


Plazminių technologijų laboratorija (15)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Vitas Valinčius  vadovas (vyriaus. m. d.)  116-LK  401896  Vitas.Valincius
 Mindaugas Aikas  dokt. + j. m. d.  06-LK  401867  Mindaugas.Aikas
 Dovilė Gimžauskaitė  j. m. d.  110-LK  401866  Dovile.Gimzauskaite
 Viktorija Grigaitienė  v. m. d.  113-LK  401898  Viktorija.Grigaitiene
 Žydrūnas Kavaliauskas  v. m. d.  109-LK  401895  Zydrunas.Kavaliauskas
 Romualdas Kėželis  v. m. d.  108-LK  401894  Romualdas.Kezelis
 Jūratė Kryžienė  referentė  115-LK  401899  Jurate.Kryziene
 Liutauras Marcinauskas  v.m.d.  109-LK  401895  Liutauras.Marcinauskas
 Mindaugas Milieška  v. m. d.  109-LK  401895  Mindaugas.Milieska
 Vilma Snapkauskienė  v. m. d.  113-LK  401898  Vilma.Snapkauskiene
 Airingas Šuopys  doktorantas  112-LK  401901  Airingas.Stuopys
 Andrius Tamošiūnas  v. m. d.  232-AK  401999  Andrius.Tamosiunas
 Rolandas Uscila  dokt. + inžinierius  112-LK  401901  Rolandas.Uscila
 Stasys Aikas  frezuotojas  08-LK  401897  


Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Virginijus Radziukynas  vadovas (v. m. d.)  323-AK  401943  Virginijus.Radziukynas
 Paulius Cicėnas   dokt. + j. m. d.  321-AK  401942  Paulius.Cicenas
 Justė Jankevičienė  doktorantė  112-AK  401917  Juste.Jankeviciene
 Sigitas Kadiša  m. d.  324-AK  401939  Sigitas.Kadisa
 Arvydas Kanapickas  v. m. d.  112-AK  401917  Arvydas.Kanapickas
 Vitoldas Kavaliauskas  j. m. d.  211-AK  401940  Vitoldas.Kavaliauskas
 Arturas Klementavičius  m. d.  322-AK  401937  Arturas.Klementavicius
 Vaclovas Kveselis  v. m. d.  114-AK  401931  Vaclovas.Kveselis
 Algimantas Leonavičius  j. m. d.  324-AK  401939  Algimantas.Leonavicius
 Vladislav Liubčuk  dokt. + j. m. d.  321-AK  401942  Vladislav.Liubcuk
 Mantas Marčiukaitis  v. m. d.  115/1-AK  401847  Mantas.Marciukaitis
 Sigitas Masaitis  j. m. d.  114/1-AK  401917  Sigitas.Masaitis
 Darius Naujokaitis  m. d.  321-AK  401942  Darius.Naujokaitis
 Benediktas Paulauskas  doktorantas  112-AK  401917  Benediktas.Paulauskas
 Eugenijus Perednis  v. m. d.  123-AK  401813  Eugenijus.Perednis
 Neringa Radziukynienė  j. m. d.  313-AK  401944  Neringa.Radziukyniene
 Daiva Stanelytė  doktorantė  321-AK  401942  Daiva.Stanelyte
 Simonas Šantaras  doktorantas  321-AK  401942  Simonas.Santaras
 Artūras Trukšinas  dokt. + j.m.d  324-AK  401939  Arturas.Truksinas


Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Nerijus Pedišius  vadovas (v. m. d.)  204/1-LK  401863  Nerijus.Pedisius
 Gediminas Ardzijauskas  metrologas - inžinierius  209 LK    
 Agnė Bertašienė   j. m. d.  328/1-AK  401865  Agne.Bertasiene
 Andrius Bončkus  j. m. d.  202-LK  401861  Andrius.Bonckus
 Inga Briliūtė   j. m. d.  328/1-AK  401865  Inga.Briliute
 Deimantė Čepauskienė  dokt. + j. m. d.  87-BRK  401951  Deimante.Cepauskiene
 Aldevinas Damarodas  tekintojas  34-BRK  401868  
 Eugenija Farida Dzenajavičienė  m. d.  207-LK  401935   Farida.Dzenajaviciene
 Algis Džiugys  vyriaus. m. d.  118-AK  401874  Algis.Dziugys
 Vytautas Gipas  inžinierius  214-LK  401859  Vytautas.Gipas
 Audrius Kaminskas  inžinierius  201-LK  401860  
 Kazimieras Kapočius  inžinierius  214-LK  401859  Kazimieras.Kapocius
 Inesa Kniuipytė  doktorantė      Inesa.Kniuipyte
 Mindaugas Kulokas  j. m. d.  205-LK  401864  Mindaugas.Kulokas
 Konstantinas Kuprys  inžinierius  19-BRK  401869  
 Gražina Leonarda Kurševičienė  referentė  204-LK  401863  Grazina.Kurseviciene
 Egidijus Lemanas  j. m. d.  89-BRK  401825  Egidijus.Lemanas
 Vytautas Makūnas  šaltkalvis  34-BRK  401868  
 Eugenijus Maslauskas  j. m. d.  214-LK  401859  Eugenijus.Maslauskas
 Edgaras Misiulis  j. m. d.  107-LK  401876  Edgaras.Misiulis
 Mindaugas Mockevičius  j. m. d.  202-LK  401861  Mindaugas.Mockevicius
 Robertas Navakas  v. m. d.  103-LK  401872  Robertas.Navakas
 Antanas Pedišius  vyriaus. m. d.  303/2-AK  401845  Antanas.Pedisius
 Vytautas Pedišius  inžinierius  19-BRK  401869  Vytautas.Pedisius
 Marius Praspaliauskas  v. m. d.  87-BRK  401951  Marius.Praspaliauskas
 Rimantas Samėnas  inžinierius  303-AK  401845  Rimantas.Samenas
 Gediminas Skarbalius  dokt. + mech. inž  107-LK  401876  Gediminas.Skarbalius
 Arūnas Stankevičius  j. m. d.  203-AK  401862  Arunas.Stankevicius
 Justas Šereika  inžinierius  206-LK  401849  Justas.Sereika
 Andrius Tonkonogovas   j. m. d.  203-LK  401862  Andrius.Tonkonogovas
 Arvydas Tumosa  inžinierius  119-LK  401880  
 Janina Vaitasienė  metrologė (inž.)  303-AK  401845  Janina.Vaitasiene
 Irena Vaškevičienė  inžinierė  89-BRK  401825  Irena.Ramanauskaite
 Paulius Vilkinis  m.d.  206-LK  401849  Paulius.Vilkinis
 Audronė Vitkauskienė  inžinierė  328/1-AK  401865  Audrone.Vitkauskiene
 Tomas Vonžodas  j. m. d.  89/90 - BRK  401825  Tomas.Vonzodas
 Vladas Zaleskas   j. m. d.  205-LK  401864  Vladas.Zaleskas
 Gediminas Zygmantas  m. d.  202-LK  401861  Gediminas.Zygmantas
 Jūratė Žaltauskaitė  v. m. d.      Jurate.Zaltauskaite
  ...    1 salė BRK  401858  
 Justinas Pedišius  j.m.d.  87-BRK  401951  Justinas.Pedisius
 Artūras Grubas  inžinierius  87-BRK  401951  Arturas.Grubas
 Leonardas Žukauskas  technikas  201 - LK  401860  


Ūkio padalinys (03)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Marijus Poška  Vadovas  231-AK  401988  Marijus.Poska
 Rimas Bieliauskas  elektrikas  125-AK  401977  Rimas.Bieliauskas
 Juozas Bobinas  vairuotojas  Garažas ED  401987  
 Algis Diktoras  santechnikas  004-LK  401975  
 Danguolė Jocienė  budėtoja  101-AK  401814  
 Rimas Kalkauskas  santechnikas  004-LK  401975  
 Kęstutis Kaminskas  stalius  005-LK  401821  
 Vitoldas Kavaliauskas  darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas  211-AK  401940  Vitoldas.Kavaliauskas
 Kęstutis Kielius  vairuotojas  Garažas ED  401987  
 Rimas Matulionis  vairuotojas  Garažas ED  401987  
 Kęstutis Paulauskas  elektrikas  002-LK  401974  
 Danguolė Venskauskienė  budėtoja  101-AK  401814  
 Teresa Bieliauskienė  budėtoja  101-AK  401814  
 Saulius Liesionis  sargas  101-AK  401814  


Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Darius Milčius  vadovas (vyriaus. m. d.)  304-LK  401909  Darius.Milcius
 Jūratė Klimaitienė  inžinierė  305-LK  401905  Jurate.Klimaitiene
 Martynas Lelis  vyriaus. m.d.  308-LK  401904  Martynas.Lelis
 Violeta Melinienė  inžinierė  303-LK  401991  
 Albinas Svirskis  laborantas  310-LK    
 Simona Tučkutė  v. m. d.  306-LK  401916  Simona.Tuckute
 Marius Urbonavičius  v. m. d.  301-LK  401824  Marius.Urbonavicius
 Šarūnas Varnagiris  v. m. d.  301-LK  401824  Sarunas.Varnagiris


© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2020. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113