select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Apie LEI
Įstatai
Veikla, vizija, misija ir tikslai
Istorija
Strateginiai planai
Finansinės ir veiklos ataskaitos
Akademinės etikos kodeksas
Patentai
Sertifikatai
Asociacijos ir technologinės platformos
Administracija
Struktūra
Mokslo taryba
Priežiūros taryba
Darbo taryba
Darbuotojai
Trumpas filmas apie LEI
Kaip mus rasti
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
   spausdinti

Apie LEI / Sertifikatai

 

Lietuvos energetikos instituto veiklos pažymėjimų, atestatų, licencijų ir sertifikatų

SĄRAŠAS

 

 

 

Pav.

Dokumento pavadinimas

Veiklos sritis

Dokumentą išdavusi institucija

Sertifikatas Nr.9000-494 Lietuvos energetikos institutas atitinka LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus šioje veiklos srityje: moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos technologijos ir socialinių mokslų srityse Viešoji įstaiga LST Sert
Sertifikatas Nr.14000-148 Lietuvos energetikos institutas atitinka LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus šioje veiklos srityje: moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos technologijos ir socialinių mokslų srityse Viešoji įstaiga LST Sert
Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.006
Priedas:
Akreditavimo sritis
Akreditavimo sritis (aktuali)
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus ir akredituota atlikti statybinių skiedinių, plastikinių vamzdžių, plastikų, akytųjų plastikų, izoliuotų vamzdžių bandymus Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras
Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.036
Priedai:
Akreditavimo sritis (lanksti)
Akreditavimo sritis (aktuali)
Akreditavimo sritis notifikavimui
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus ir akredituota atlikti:
- šildymo katilų, dujas deginančių prietaisų, tūrio, debito ir šilumos matuoklių, kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro bandymus
- patalpų šildymo prietaisų, naudojančių kietąjį kurą, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras
Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.02.004
Priedas:
Akreditavimo sritis
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus ir akredituota atlikti skysčių ir dujų srauto parametrų, šilumos kiekio, slėgio, ilgio ir temperatūros matuoklių bei srauto etaloninių įrenginių kalibravimą. Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras
Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.06.005
Priedai:
Akreditavimo sritis
Akreditavimo sritis notifikavimui
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga:
- tikrinti dujinius virimo prietaisus ir šildymo katilus, deginančius skystąjį, dujinį ir kietąjį kurą, vandens, šilumos skaitiklius ir matavimo priemones
- atlikti vandens, šilumos skaitiklių ir matavimo sistemų skirtų skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti atitikties įvertinimo procedūras pagal Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/ES
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras
Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencija Nr. 0283 Naudoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius ir vykdyti veiklą Ignalinos atominės elektrinės kontroliuojamojoje zonoje. Radiacinės saugos centras

 

 

 

 

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2020. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113