select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
ES SF parama
Horizontas 2020
LEI 7BP projektai
LEI 6BP projektai
LEI 5BP projektai
EURATOM - LEI
TATENA
INTERREG
Pažangi energetika Europai
Nordic Energy Research Programme (NERP)
EUREKA
COST
SAVE II
Leonardo Da Vinci
LINSC
IRIS
Kiti projektai
   spausdinti

Tarptautiniai projektai / ES SF parama

Eil. Nr.
Priemonė
Projekto pavadinimas
Koordinatorius
Projekto vadovas / atstovas LEI
Statusas
1
 
 1.5 „Vandenilio energetikos technologijų centras" (investicinio projekto rengimas)
Lietuvos energetikos institutas
 
D. Milčius
 
Įvykdytas
2
 
Lietuvos energetikos institutas
 
D. Milčius
 
 Įvykdytas

3

BPD 2 prioriteto 2.5. priemonė (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029)
„Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių sistemos sukūrimas ir įdiegimas“

 Lietuvos mokslo taryba

(Lietuvos energetikos institutas - projekto partneris)

 

J. Kazakevičienė

 
 Įvykdytas

4

  Lietuvos energetikos instituto šilumos mainų ir branduolinių įrenginių laboratorinio administracinio pastato (10C 3/b) remontas
 
Lietuvos energetikos institutas

 

P. Ūdras

 
 Įvykdytas

5

  Vandenilio energetikos technologijų centras Lietuvos energetikos institutas

 D. Milčius

 Įvykdytas

6

VP2-1.1-ŠMM-04-V01-007 Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas
 (SANTAKA) (Foundation of National Open Access Scientific Center for Future Energy Technologies)

 

Lietuvos energetikos institutas

 

B. Barauskaitė

 

Įvykdytas

7

VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Nacionalinės kompleksinės programos Mechatronika projektas „Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas“ 
 
Kauno technologijos universitetas
 
Lietuvos energetikos institutas

D. Milčius
A. Pedišius
N. Striūgas

 

Įvykdytas

8

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis„Mikrojutikliai, mikrovaldikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms“ (GO-SMART).
  N. Striūgas Įvykdytas

 9

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020

„Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų sprendimų kūrimas bei taikymas“.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Partneriai: Kauno technologijos universitetas,

Klaipėdos universitetas,

Lietuvos energetikos institutas

 

J. Augutis

 

Įvykdytas
(2012.08-2014.10)

10 VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-019 „Polistireninio putplasčio paviršiaus savybių modifikavimas panaudojant nanokristalinių oksidų dangas“ (NANOPUTPLAST).

Lietuvos energetikos institutas

D. Milčius Įvykdytas
11 VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-V004. „Podoktorantūrinės stažuotės“. Nr. 004/100-P17-13/09/17.

Lietuvos energetikos institutas

Stažuotojas D. Genys. Vadovas J. Augutis.
Įvykdytas
(2013.03.01-2015.02.28)
12 VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-V004. „Podoktorantūrinės stažuotės“. Nr. 004/62-P17-13/10/31. Lietuvos energetikos institutas Stažuotojas J. Vasauskaitė. Vadovas D. Štreimikienė. Įvykdytas
(2013.03.01-2015.02.28)
13 VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-V004. „Podoktorantūrinės stažuotės“. Nr. 004/123-P17-13/17/15. Lietuvos energetikos institutas Stažuotojas Ž. Kavaliauskas. Vadovas V. Valinčius. Įvykdytas
(2013.09.02-2015.05.31)
14 VP1-3.1-ŠMM-K-01-019 „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“ (JŪRSEK).
Klaipėdos universitetas

Partneris - Lietuvos energetikos institutas
J. Kriaučiūnienė Įvykdytas

15

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonė „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“

 

„Inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui (INODUMTECH)“.
Sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-009 

Lietuvos energetikos institutas 

N. Striūgas

Įvykdytas

16

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonė „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ 

 

„Įvairių rūšių paruošto biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, savybių bei šio kuro pritaikymo mažos ir vidutinės galios šildymo įrenginiuose tyrimai (AGROBIOATENA)“. 
Sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-011

 

Lietuvos energetikos institutas 

 

N. Pedišius

 

Įvykdytas

17

E. MOKSLO VARTAI Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP) Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) B. Barauskaitė (2014)
R. Grikštaitė (2014)
A. Tamošiūnas (2014)
R. Levinskas (2015)

Įvykdytas

18

 

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) A. Kontautas

Įvykdytas

19 09.3.3-LMT-K712

„Biomasės dalelės degimo metu susidarančių Na, K ir Ca radikalų optinės emisijos tyrimas“
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0003)

Lietuvos energetikos institutas
N. Striūgas Vykdomas
(2017.09.29 – 2018.04.30)
20 09.3.3-LMT-K-712
„Grafeno oksido ir pereinamųjų metalų oksidų nanostruktūrizuotų kompozitų formavimas, modifikavimas ir tyrimas“
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0013
Lietuvos energetikos institutas L. Marcinauskas Vykdomas
(2017.12.01 – 2019.11.30)
21 01.2.2- LMT-K-718 „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas“
Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0069
Lietuvos energetikos institutas V. Valinčius Vykdomas
(2017.12.20 – )
22 09.3.3-LMT-K-718 „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“
Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0005
Lietuvos energetikos institutas N. Striūgas Vykdomas
(2017.12.20 – 2021.12.31)
23 09.3.3-LMT-K-712 „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0175
Lietuvos energetikos institutas M. Lelis
Vykdomas
(2017.12.27 – )
24 01.2.2-CPVA-K-703 „LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyriaus (MTEPIPS) veiklos skatinimas“
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0022
Lietuvos energetikos institutas R. Levinskas Vykdomas
(2018.02.07 – )
25 09.3.3-LMT-K-712 „Kompetencijos kėlimas tarptautiniame užsienio mokslo renginyje susijusiame su tvariu atliekų tvarkymu ir švaresne energijos gamyba“
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0162
Lietuvos energetikos institutas A. Tamošiūnas Įvykdytas
(2018.03.13 – 2018.06.18)
26 09.3.3-LMT-K-712 Panaudotų žvejybinių tinklų pirolizės tyrimas/INVESTIGATION OF WASTE FISHING GEAR PYROLYSIS“
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0215
Lietuvos energetikos institutas R. Skvorčinskienė Įvykdytas
(2018.03.13 – 2018.06.18)
27 09.3.3-LMT-K-712 „Na* ir Ka* liepsnos emisijų intensyvumų kitimas degant skirtingoms biomasės dalelėms“
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0232
Lietuvos energetikos institutas N. Striūgas Įvykdytas
(2018.03.13 – 2018.08.28)
28 09.3.3-LMT-K-712 Dalyvavimas 36-ojoje USAEE/IAEE konferencijoje "Evolving Energy Realities“
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-0201
Lietuvos energetikos institutas V. Lekavičius Įvykdytas
(2018.03 – 2018.09)
29 09.3.3-LMT-K-712 Dalyvavimas 41-oje Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos konferencijoje „Transforming Energy Markets“
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0203
Lietuvos energetikos institutas I.Konstantinavičiūtė Įvykdytas
(2018.03.13 – 2018.06)
30 09.3.3-LMT-K-712 Dalyvavimas užsienyje vykstančioje konferencijoje BIONATURE 2018 Nicoje, Prancūzija
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0236
Lietuvos energetikos institutas V. Klevas Įvykdytas
(2018.03.31 – 2018.05.31)
31 09.3.3-LMT-K-712 Skirtingų savybių džiūvimo – degimo biokuro pakuroje dėsningumų nustatymas
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0203
Lietuvos energetikos institutas N. Striūgas Įvykdytas
(2018.07.02 – 2018.08.01)
32 09.3.3-LMT-K-712 Vandens savybių tyrimas Molekulinės Dinamikos metodu
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0269
Lietuvos energetikos institutas A. Džiugys Įvykdytas
(2018.07.02 – 2018.08.01)
33 09.3.3-LMT-K-712 Vandens garavimo ir kondensacijos procesų tyrimas Molekulinės Dinamikos metodu
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0041
Lietuvos energetikos institutas A. Džiugys Įvykdytas
(2018.10.01 – 2019.04.30)
34   Išradimo "Gama aliuminio oksido sintezė panaudojant plazmoje aktyvuoto aliuminio ir vandens reakcijas" patentavimas
Nr. 01.2.1-MITA-T-845-01-0037-S
Lietuvos energetikos institutas D. Milčius Vykdomas
35 09.3.3-LMT-K-712 Dalyvavimas aukšto lygio mokslinėje konferencijoje darnios plėtros tematika
Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0419
Lietuvos energetikos institutas V. Lekavičius Vykdomas
(2019.05.13 – 2019.10.07)
36 09.3.3-LMT-K-712 Mokslinės kvalifikacijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje (CEEC-TAC5 and MEDICTA2019)
Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0399
Lietuvos energetikos institutas R. Skvorčinskienė Vykdomas
(2019.05.14 – 2019.08.31)
37 09.3.3-LMT-K-712 Jūržolių ir jų digestatų terminio skaidymo tyrimai
Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-16-0186
Lietuvos energetikos institutas N. Striūgas Vykdomas
(2019.10.08 – 2020.04.30)

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2020. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113