select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Degimo procesų laboratorija (13)
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Plazminių technologijų laboratorija (15)
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Hidrologijos laboratorija (33)
Informacija
   spausdinti

Mokslo padaliniai / Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)

Algirdas Kaliatka


Laboratorijos vadovas

Raimondas Pabarčius, Dr.


Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas

tel. +370 37 401919

el. p. Raimondas.Pabarcius

 


PAGRINDINĖS LABORATORIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

 • pramonės objektų ir energetikos sistemų saugos, patikimumo ir rizikos vertinimas;
 • eksploatuojamų ir inovatyvių branduolinių jėgainių saugos ir patikimumo vertinimas;
 • branduolių sintezės įrenginių saugos ir patikimumo vertinimas;
 • branduolinės energetikos ir radioaktyvių atliekų tvarkymo objektų eksploatacijos nutraukimo saugos ir rizikos vertinimas;
 • sudėtingų techninių sistemų gedimų analizė ir inžinerinis vertinimas;
 • statybinių konstrukcijų, vamzdynų ir kitų elementų stiprumo vertinimas;
 • hidraulinių tiekimo tinklų (šilumos, vandens, dujų ir kt.) patikimumo vertinimas;
 • energijos tiekimo saugumo vertinimas;
 • fundamentiniai ir taikomieji šiluminės fizikos tyrimai.
 
Kartu su šalies ir užsienio subjektais laboratorijos darbuotojai vykdo įvairius darbus: biudžeto subsidijomis finansuotus mokslo tiriamuosius darbus; nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektus; ilgalaikę institucinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programą; ES 6-osios, 7-osios BP, ES Horizontas 2020 programos bei kitus tarptautinius projektus; o taip pat kitus projektus pagal Lietuvos ūkio subjektų užsakymus. Laboratorijos darbuotojai dalyvauja įvairiuose branduolinės tematikos renginiuose, skaito pranešimus pagrindinėse tarptautinėse konferencijose, kuriose nagrinėjama saugi branduolinių jėgainių eksploatacija, eksploatacijos nutraukimo klausimai, termobranduolinės sintezės įrenginių sauga bei juose vykstantys fizikiniai reiškiniai. Mokslininkai aktyviai dalyvauja įvairiose tarptautinėse ir Lietuvoje organizuojamose mokymo programose, TATENA seminaruose, komitetų posėdžiuose ir koordinaciniuose susitikimuose, termobranduolinės sintezės energetikos (FUSION) plėtros komitetų ir kitų organizacijų bei mokslo junginių veikloje.
 
Padaliniai
  Branduolinė ir termobranduolinė energetika:
  • neutroninės dinamikos procesų analizė;
  • termohidraulinių, pereinamųjų ir avarinių procesų reaktorių aušinimo kontūruose ir apsauginiuose kiautuose analizė;
  • sunkiųjų avarijų branduoliniuose objektuose analizė;
  • radioaktyviųjų medžiagų pernašos ir sklaidos analizė;
  • branduolinių objektų tikimybinė saugos analizė;
  • technologijos branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimui.
  Kiti energetikos objektai ir ateities technologijos:
  • vienfazių ir dvifazių srautų tyrimai;
  • kompiuterinės srautų dinamikos (CFD) programų paketų taikymas;
  • termohidraulinių procesų vamzdynų tinkluose tyrimai.
  Technologijų rizika ir energetinis saugumas:
  • energetinio tiekimo patikimumas, energetinių infrastruktūrų sauga, ekstremalūs įvykiai;
  • technologijų rizika;
  • konstrukcijų struktūrinės mechanikos tyrimai.
 
Teikiamų MTEP paslaugų grupės pagal klasifikatorių
 • Rizikos ir saugos valdymas
 • Srauto modeliavimas ir šiluminiai skaičiavimai
MTEP paslaugų aprašymas
 • Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.
 • Konstrukcijų/vamzdynų irimo procesų modeliavimas bei stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms.
 • Statistinių duomenų analizė, energetinių procesų tyrimas ir optimizavimas.
 • Tikimybinė rizikos/saugos analizė, įvairių įvykių tikėtinumo įvertinimas.
 • Branduolinių reaktorių fizikos problemų vertinimas deterministiniais ir Monte Carlo metodais.
 • Sudėtingų bei potencialiai pavojingų objektų patikimumo vertinimas ir saugos tyrimas.
 • Sudėtingų energetikos ir kt. sistemų imitacinių modelių kūrimas, verifikacija, validacija, analitinis tyrimas.
 • Magistralinių vamzdynų sistemų (CŠT, karšto/šalto vandens) tyrimai.
 • Rizikos monitoringas energetikoje. Eksploatacinės kontrolės trukmės planavimas.
 • Trimatės skaičiuojamosios hidrodinamikos (CFD) uždavinių sprendimas baigtinių elementų ir tūriniu metodais. Raman sklaidos spektrų registravimas dujų ir skysčių tėkmėje.
 
Narystė organizacijose
 • ETSON (Europos techninių saugos organizacijų tinklas)
 • NUGENIA (II-os ir III-os kartos branduolinių reaktorių asociacija)
 • ESReDA (Europos saugos, patikimumo ir duomenų asociacija)
 • FUSENET (Europos termobranduolinės sintezės mokymo tinklas)
 • SNETP (Tvarios branduolinės energijos technologijos platforma)

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2020. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113