select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Degimo procesų laboratorija (13)
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Plazminių technologijų laboratorija (15)
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Hidrologijos laboratorija (33)
Informacija
   spausdinti

Mokslo padaliniai / Hidrologijos laboratorija (33)

Hidrologijos laboratorija (33) 

 Laboratorijos vadovas

  Jūratė Kriaučiūnienė, Dr.

  Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas

  Tel.: 8-37-401962
  Faks.: 8-37-351271
  Jurate.Kriauciuniene


Hidrologijos laboratorija

Informacinė brošiūra lietuvių kalba
Informacinė brošiūra anglų kalba

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

 • Klimato ir upių nuotėkio kaitos analizė;
 • Ekstremalių hidrologinių reiškinių tyrimai klimato kaitos sąlygomis;
 • Bangų, hidrodinaminių ir nešmenų procesų tyrimai vandens telkiniuose;
 • Energetikos ir transporto objektų poveikio aplinkai tyrimai;
 • Duomenų apie Lietuvos vandens telkinius (upes, tvenkinius, Kuršių marias ir Baltijos jūrą) kaupimas ir analizė.

Tyrimų objektai ir uždaviniai

Svarbiausi laboratorijos tyrimų objektai – Lietuvos upės ir ežerai, Kuršių marios bei Baltijos jūra. Ekstremalūs gamtos reiškiniai – audros, potvyniai ir žmonių ūkinė veikla (energijos gamyba, laivyba, tvenkiniai) lemia šių vandens telkinių būklę. Todėl vandens telkinių būklės pokyčių vertinimas yra vienas svarbiausių tyrimų tikslų.

Naudojantis hidrografinių ir hidrometeorologinių duomenų bazėje sukaupta informacija ir taikant naujausius skaitmeninio modeliavimo metodus, laboratorijoje sprendžiami šie uždaviniai:
  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO STUDIJOS
  • Antropogeninės veiklos vandens telkiniams vertinimas;
  • Rekonstruojamų ir naujai statomų uostų poveikio aplinkai vertinimas;
  • Energetinių objektų poveikio aplinkai vertinimas;
  • Vandens transporto poveikio aplinkai vertinimas.
  VANDENS TELKINIŲ SKAITMENINIS MODELIAVIMAS
  (taikomi modeliai MIKE21, HBV, ArcGIS, SWATir t.t.)
  • Hidrologiniai ir hidrodinaminiai procesai;
  • Bangų sklaida;
  • Sedimentacijos procesai;
  • Taršos sklaida.
  KLIMATO KAITOS ĮTAKOS VANDENS TELKINIAMS VERTINIMAS
  • Klimato kaitos scenarijų parinkimas;
  • Upių nuotėkio prognozės XXI amžiuje;
  • Upių ir jūros energijos išteklių vertinimas.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2020. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113